AppSens er et norsk medisinsk teknologiselskap som utvikler trådløse medisinske sensorer og enheter for den mobile pasienten.

Grunnleggerne av selskapet har inngående kunnskap og bred erfaring fra medisinsk sensorteknologi og kardiologi. AppSens er støttet av et konsortium av sterke partnere innen industriell design, elektronikk, programvare og maskinvare. AppSens tilbyr nyskapende medisinsk utstyr av høy kvalitet.

Selskapet er stolt over å samarbeide med Universitetet i Agder (UiA) og Sørlandet sykehusl (SSHF) som begge har høyt fokus på medisinsk teknologisk utvikling og medisinsk forskning.

AppSens eies av private investorer og ansatte. Selskapet støttes av Innovasjon Norge.


Medisinske rådgivere

Professor Dan Atar, MD, PhD Hjertespesialist og forskningssjef Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo, Oslo, Norge

Gabrielle I Danielsen, MD Allmennpraktiserende lege (GP) Grimstad, Norge

Bjørnar Grenne, MD, PhD Hjertespesialist og forsker St. Olavs sykehus/NTNU Trondheim, Norge

Helge Istad, MD Rådgiver hjerte og kar Landsforeningen for hjerte-og lungesyke (LHL) Oslo, Norge

Tom Omdal, MD, Hjertespesialist Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Norge