Last ned og installer ECG247 appen på din mobiltelefon


Åpne appen og følg instruksjonene


Registrer ditt telefonnummer

Velg «Hent engangskode»

Skriv inn tilsendt engangskode


Velg «Start ny hjertetest»

Godta samtykke


Legg elektrodeplasteret på et bord og sett deretter sensoren på plasteret slik som vist på bildet. Pilen på sensoren må peke mot åpent låsesymbol.

Roter mot høyre (med klokken) slik at pilen peker mot lukket låsesymbol


Koble sensoren til telefonen din.

Trykk på knappen i midten av sensoren til det blå lyset lyser.


Rengjør huden over brystbenet .

Evt. hår fjernes.

Huden må være tørr før du setter på sensoren.


Fjern beskyttelsesfolien fra limsiden av sensoren.

Fest sensoren over brystbenet. Trykk plasteret godt fast.


Sitt i ro til sensoren er kalibrert og tilkoblet


Din hjerterytme registreres og analyseres.

Bruk helst sensoren i minst 3 dager.


Du kan nå lukke appen og bruke telefonen som normalt, men ha den alltid i nærheten av sensoren i testperioden.


Hjerterytmesignalene dine (EKG) vises i sanntid under testen ved å trykke på EKG symbolet øverst til høyre på hovedskjermen.


Mer informasjon om eventuelle rytmeforstyrrelser finner du ved å trykke på resultatknappen.


Testen stoppes ved å trykke «Stopp test»


Be om en vurdering av testresultatene fra våre hjertespesialister eller del resultatene med legen din.

Trykk på resultatknappen og følg instruksjonene


ECG247 sensoren registrerer hjertes elektriske signaler (EKG) og analyserer disse for hjerterytmeforstyrrelser. Hjerterytmeforstyrrelser er en fellesbetegnelse for alle avvik fra den normale hjerterytmen (sinusrytme). Mange hjerterytmeforstyrrelser er ufarlige, mens andre krever medisinsk behandling. Forstyrrelse i hjerterytmen kan medføre rask, langsom eller uregelmessig hjerteaksjon. Hjerterytmeforstyrrelser kan oppleves som uregelmessig puls, hjertebank, svimmelhet eller av og til som besvimelse.

En hyppig hjerterytmeforstyrrelse er atrieflimmer. Ved atrieflimmer slår hjertet uregelmessig og ofte for fort. Atrieflimmer øker risikoen for at det dannes en blodpropp i hjertet. En slik blodpropp kan følge de store blodårene til hjernen og forårsake et hjerneslag. Blodfortynnende medisiner kan forhindre blodpropp ved atrieflimmer. Ta kontakt med lege dersom du har atrieflimmer.

Dersom testresultatet viser at du har en mulig hjerterytmeforstyrrelse anbefaler vi at du får registreringen vurdert av en lege. Du kan enten dele testen med legen din eller du kan bestille en vurdering av testen fra våre hjertespesialister.

Sensoren klarer ikke å gjenkjenne rytmeforstyrrelser like bra dersom du har pacemaker. En lege bør derfor vurdere opptakene dersom du har pacemaker.

Sensoren kan ikke se etter tegn til hjerteinfarkt. Kontakt lege ved symptomer fra hjertet.

Sensoren kan ikke brukes hos barn som veier <10 kg.

Hjerterytmesignalene har forskjellig form og størrelse hos ulike personer. Vi kan derfor ikke garantere at denne testen finner alle ulike rytmeforstyrrelser hos alle. Bruk av sensor og tilhørende programvare skjer derfor på eget ansvar.

Vi anbefaler at du bruker sensoren i minst 3 dager. Du kan stoppe testen før, men da har du mindre hjerterytmeopptak som kan analyseres. Du kan gjerne bruke testen lenger. Hvis du glemmer å stoppe testen, stoppes den automatisk etter 14 dager.

Du kan fint dusje med sensoren, men unngå å bade. Noen typer klær, f.eks teknisk treningstøy over sensoren kan forstyrre registreringen. Dette sees som forstyrrelser på EKG-visningen i appen, men er ikke farlig. Forstyrrelsene forsvinner vanligvis etter kort tid. Trening som innebærer bruk av arm og brystmuskulatur kan også forstyrre registreringene, men signalene blir vanligvis normale igjen etter trening.

Om du ønsker kan du lagre et opptak av hjerterytmen din på et bestemt tidspunkt ved å trykke kort på knappen midt på ECG247 sensoren.

Noen kan reagere med kløe og irritasjon i huden under elektrodeplasteret. Dette er ikke farlig, men kan oppleves som ubehagelig.

Vær oppmerksom på at sensoren medfører økt datatrafikk fra mobiltelefonen. Vi anbefaler bruk av Wi-Fi nettverk om mulig.

Regelmessig testing med ECG247 sensoren anbefales. Sensoren kan brukes mange ganger – ta godt vare på den.

Sensoren må oppbevares utilgjengelig for barn.

Batteriet fjernes fra ECG247 elektrodeplasteret og kildesorteres som spesialavfall. Batteriet kan ikke byttes eller lades.  Resten av elektroden er restavfall.